Flexibele studentroutes

Studentroutes aan de HAN

werken aan flexibel onderwijs

De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) werkt hard aan de flexibilisering van haar onderwijs. Een belangrijk speerpunt daarin is het mogelijk maken van ‘studentroutes’. Studenten krijgen zo meer keuzemogelijkheden in hun programma en kunnen variëren op inhoud, volgorde, tempo en vorm.

Studentroutes geven studenten van de HAN meer keuzemogelijkheden in hun programma en kunnen variëren op inhoud, volgorde, tempo en vorm. Durieux helpt het Projectteam Flexibilisering met het voorbereiden van projecten die deze flexibilisering mogelijk moeten maken. We werken hiervoor aan een aantal projectopdrachten:

  • Het digitaal ondersteunen van curriculumontwikkeling – ondersteuning in proces en systeem van het ontwerpen, ontwikkelen en vastleggen van opleidingsprogramma’s, waarin de keuzemogelijkheden worden bepaald.
  • Het ontwikkelen van een onderwijsbibliotheek – het in een of meer applicaties ‘beleggen’ van alle relevante onderwijsinhoudelijke en onderwijslogistieke gegevens over het onderwijsaanbod van de HAN.
  • Het ontwikkelen van een onderwijscatalogus – een voor studenten gepersonaliseerde weergave van het voor hen relevante onderwijsaanbod (vanuit de onderwijsbibliotheek), waarin zij relevante keuzemogelijkheden inzichtelijk krijgen.
  • En het ontwikkelen van een studieplanner – een applicatie waarmee studenten hun keuzes kunnen maken en kunnen vastleggen in hun studentroute.

Implementatie nieuw roostersysteem

Naast de voorbereidingen op studentroutes adviseert Durieux ook bij de implementatie van een nieuw roostersysteem. Afstemming tussen de wensen van de roosteraars en de leverancier bij de doorontwikkeling van de nieuwe applicatie is hierbij een van de belangrijke aandachtspunten.

Meer weten over deze case?

Vraag het Bart

Neem contact op via onderstaand formulier.

Contactformulier