HU Future State

Future state roosterproces

Hogeschool Utrecht

Roosterproces HU: Future State

Een toekomst voor roosteren en plannen waarin flexibel ingespeeld kan worden op roosterwensen voor onderwijs en toetsen, waarvan we nog niet precies weten wat die zijn, vraagt om een snel en wendbaar proces, waarbij roosterinformatie op een need to know basis, zo laat mogelijk aangeleverd kan worden. De belangrijkste voorwaarden daarvoor zijn:

  • Kwalitatief goede informatie: first time right.
  • De juiste informatie op het juiste moment, niet eerder en niet later: just enough en just in time.
  • Een systeemlandschap dat dit proces ondersteunt en waarin continu├»teit van kennis en informatie geborgd kan worden.
  • Bewustzijn van de keten in de organisatie, een gevoel van gezamenlijke verantwoordelijkheid en een cultuur van samenwerken.

Workshop en adviesrapport

In 2009 hebben Anne van Velden en Dirk Jan Durieux een adviestraject uitgevoerd. Middels interviews, het bestuderen van diverse documenten en een workshop met stakeholders kwamen zij tot een waardevol advies over dienstverlening, tijdslijnen, roosterhygiene en betere inzet van systemen.

 

 

Meer weten over deze case?

Vraag het Anne

Neem contact op via onderstaand formulier.

Contactformulier