Optimale Onderwijsplanning

Programma Optimale Onderwijsplanning: een integrale herziening

Radboud universiteit

In 2020 werd Durieux gevraagd om invulling te geven aan de uitdagingen die bij Radboud Universiteit leefde rondom de roostering. We hebben toen het programma Optimale Onderwijsplanning Radboud opgezet, waarbij de hele keten van actoren, systemen en processen rondom roostering wordt herzien:

Aanleiding voor het programma waren de problemen rond de roostersoftware en de directe noodzaak tot het vervangen hiervan. Gelijktijdig constateerden we dat de processen rond onderwijsplanning suboptimaal functioneren en dat er knelpunten zijn die om een oplossing vragen.

Breed programma

Het doel van het programma is het scheppen van de voorwaarden voor het duurzaam opleveren van uitstekende onderwijsroosters. Hierbij wordt gezocht naar de juiste balans tussen gebruiker en organisatie, waarbij zowel student als docent tevreden zijn en haalbaar en betaalbaar zijn voor de organisatie.

Het programma richt zich hiertoe op het stroomlijnen van de processen rond onderwijsplanning, de vervanging van de huidige roosterapplicatie, het inzetten van aanpalende systemen terondersteuning van onderwijsplanning, het ontwikkelen van gedeelde kwaliteitseisen en sturingsinformatie rond het onderwijsrooster en het optimaliseren van samenwerking en kennisdeling tussen de roosteraars.

Middels een 20-tal projecten wordt gewerkt aan de verbetering van de onderwijsplanning binnen de RU. Vanuit ons team zijn we integraal betrokken  en vullen we naast programma-management ook rollen in als projectleider implementatie roosterapplicatie, procesadviseur, data analist en functioneel beheer.

        Ward Kelder

Ward Kelder

Proceseigenaar Roostering RU

Meer weten over deze case?

Vraag het Dirk Jan

Neem contact op via onderstaand formulier.

Contactformulier