‘Goed gepland onderwijs’

Thema 'Goed gepland onderwijs'

Universiteit van Amsterdam

Onderwijslogistiek vanaf de grond opnieuw opgebouwd.

Goed Gepland Onderwijs was een van de drie thema’s binnen het programma Onderwijslogistiek van de UvA. Het programma had tot doel:

  • Het verhogen van de tevredenheid (klantvriendelijkheid) bij studenten en docenten (over onderwijslogistieke processen, informatievoorziening, dienstverlening)
  • Het verminderen van de werkdruk door vereenvoudigde processen
  • Het verbeteren van de beheersbaarheid op onderwijslogistieke processen.

Het thema Goed Gepland Onderwijs bestond uit een twaalftal projecten:

1) Probleemverkenning Onderwijsplanning
2) Jaarcyclus onderwijsplanning
3) Prioritering zaalgebruik
4) Herziening Tentamenproces
5) Aanbesteding & implementatie roosterapplicatie
6) Implementatie Persoonlijk Rooster
7) Systeemarchitectuur
8) Meetsystemen en dashboards ontwikkeling
9) Herziening proces zaalverdeling
10) Kwaliteitscriteria roosters vastleggen
11) Samenwerking roosteraars optimaliseren
12) Handboek roostering ontwikkelen

Team effort

Dirk Jan stuurde als themacoördinator de diverse projectteams aan. Anne van Velden werkte als Proces Analist aan het uitwerken van diverse processen en Saskia de Munnik maakte heldere rapportages in PowerBi. Bart Overbeek ondersteunde het team Glass bij het ontwikkelen van een nieuwe vakaanmeldingsapplicatie.
Het thema startte in december 2019 en is recentelijk afgerond in de zomer van 2023.

Meer weten over deze case?

Vraag het Dirk Jan

Contactformulier