Erasmus-roosterapplicatie

Erasmus vervangt haar roosterapplicatie

in sneltreinvaart

Van S+ naar TimeEdit

De Erasmus Universiteit sprak eind 2020 de ambitie uit om begin 2022 een nieuwe roosterapplicatie in gebruik te nemen. Daarmee zou de aanbesteding en implementatie voorzien zijn in één jaar. Dit is een halvering van de tijd dat andere universiteiten nemen voor deze verandering.

Omvang van de opdracht

Doelen:

 • De continuïteit van het roosterproces te waarborgen;
 • Een betere functionele aansluiting te verkrijgen tussen de wensen vanuit het roosterproces van de EUR en de mogelijkheden van de roosterapplicatie;
 • De continuïteit van de roosterapplicatie te borgen.

Scope :

 1. Levering (en implementatie) van een roosterapplicatie, op basis van SaaS, conform hetgeen beschreven is in dit Aanbestedingsdocument en bijbehorende bijlagen;
 2. Verzorgen van support en incidentbeheer zoals vastgelegd is in de Service Level Agreement (SLA);
 3. Levering van advies bij het inrichten en in gebruik nemen van de Applicatie. Hierbij kan men onder andere denken aan het configureren van rapportages, het adviseren van beheerders binnen de EUR/EMC, advies over de configuratie en het inrichten van de roosterapplicatie voor optimaal roosterproces.
 4. Aanbieden van (gebruikers)trainingen op locaties van de EUR aan functioneel beheerders en (eind)-gebruikers;
 5. Realisatie van de koppelingen/koppelvlakken zoals beschreven in het Programma van Eisen.

Het onderwerp van de aanbesteding betreft derhalve het ondersteunen van het roosterproces middels een applicatie voor:

 • Ontwikkelen van onderwijs- en tentamenroosters;
 • Doorvoeren van roosterwijzigingen op tentamen- en onderwijsroosters;
 • Het maken van (incidentele) reserveringen voor niet-onderwijsactiviteiten in onderwijsruimtes;
 • Het maken van een zaalreservering in een afgebakende en eenvoudig bedienbare omgeving (selfservice) voor docenten, studenten en andere belanghebbenden.

Meer weten over deze case?

Vraag het

Contactformulier